PL|ENG
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę
Zmień kontrast

Potrzeby szkoleniowe i finansowanie działań rozwojowych w 2023

0%

Szanowni Państwo,

realizujemy ważne badanie dotyczące potrzeb i możliwości polskich firm w zakresie rozwoju pracowników. Czas pandemii spowodował wiele zmian np. realizację szkoleń online. Jak ten rynek będzie wyglądał w przyszłości?
Będziemy wdzięczni za poświęcenie 5 minut i udzielenie odpowiedzi na pytania, które pozwolą nam tak kształtować ofertę rozwojową, aby odpowiadała na Państwa potrzeby.
Badanie jest anonimowe. Uczestnicy, którzy pozostawią swój e-mail otrzymają bezpłatnie raport z podsumowaniem wyników.

Z wyrazami szacunku

Joanna Dębek, Marzena Sawicka - Zarząd Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
dr Piotr Sedlak – Sedlak & Sedlak

Proszę podać dane ogólne
Proszę podać przybliżoną wielkość zatrudnienia Państwa firmy w Polsce:

Proszę wskazać województwo, w którym znajduje się siedziba firmy w Polsce:
Proszę wskazać branżę firmy:
Własność/kapitał firmy:
Proszę wskazać Pana/Pani poziom stanowiska:

Proszę wskazać dział, w którym Pan/i pracuje:Stan obecny

Czy w Państwa firmie, zleca się szkolenia dla pracowników firmom zewnętrznym?
Stan obecny

Czy w Państwa firmie, zleca się szkolenia dla pracowników firmom zewnętrznym?
Stan obecny

Czy w Państwa firmie, zleca się szkolenia dla pracowników firmom zewnętrznym?

Jaka Pani/Pana zdaniem jest tego przyczyna? Jaka Pani/Pana zdaniem jest tego przyczyna? Jaka Pani/Pana zdaniem jest tego przyczyna?
Czy planują Państwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy skorzystać z oferty szkoleń zewnętrznych?Czy planują Państwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy skorzystać z oferty szkoleń zewnętrznych?Czy planują Państwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy skorzystać z oferty szkoleń zewnętrznych?
Preferencje

Z jakich form rozwojowych dla kadry zarządzającej i pracowników najczęściej Państwo korzystają?
Preferencje

Z jakich form rozwojowych dla kadry zarządzającej i pracowników najczęściej Państwo korzystają?
Preferencje

Z jakich form rozwojowych dla kadry zarządzającej i pracowników najczęściej Państwo korzystają? (pytanie wielokrotnego wyboru)jakie?jakie?jakie?
Jak oceniają Państwo efektywność (skuteczność) szkoleń online w porównaniu do tradycyjnych, prowadzonych w formie stacjonarnej?Jak oceniają Państwo efektywność (skuteczność) szkoleń online w porównaniu do tradycyjnych, prowadzonych w formie stacjonarnej?Jak oceniają Państwo efektywność (skuteczność) szkoleń online w porównaniu do tradycyjnych, prowadzonych w formie stacjonarnej?10. Czy korzystają Państwo z mieszanych form szkoleniowych tzn. w ramach jednego tematu prowadzone są szkolenia online oraz stacjonarne, tworząc wspólną całość.10. Czy korzystają Państwo z mieszanych form szkoleniowych tzn. w ramach jednego tematu prowadzone są szkolenia online oraz stacjonarne, tworząc wspólną całość.Czy korzystają Państwo z mieszanych form szkoleniowych tzn. w ramach jednego tematu prowadzone są szkolenia online oraz stacjonarne, tworząc wspólną całość?


Czy korzystają Państwo ze szkoleń e-learningowych (bez udziału trenera, asynchroniczne)Czy korzystają Państwo ze szkoleń e-learningowych (bez udziału trenera, asynchroniczne)Czy korzystają Państwo ze szkoleń e-learningowych (bez udziału trenera, asynchroniczne)?
Jaka Pani/Pana zdaniem jest tego przyczyna? Jaka Pani/Pana zdaniem jest tego przyczyna? Jaka Pani/Pana zdaniem jest tego przyczyna?
Czy planują Państwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy skorzystać z oferty szkoleń e-learningowych?Czy planują Państwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy skorzystać z oferty szkoleń e-learningowych?Czy planują Państwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy skorzystać z oferty szkoleń e-learningowych?


Czy posiadają Państwo własną platformę e-learningową?Czy posiadają Państwo własną platformę e-learningową?Czy posiadają Państwo własną platformę e-learningową?


W jakich obszarach obecnie najczęściej szkolą Państwo pracowników (proszę wymienić maksymalnie 3).W jakich obszarach obecnie najczęściej szkolą Państwo pracowników (proszę wymienić maksymalnie 3).W jakich obszarach obecnie najczęściej szkolą Państwo pracowników (proszę wymienić maksymalnie 3).

Jakich?Jakich?Jakich?
Decyzje

Kto zwykle inicjuje aktywności szkoleniowe w Państwa organizacji?
Decyzje

Kto zwykle inicjuje aktywności szkoleniowe w Państwa organizacji?
Decyzje

Kto zwykle inicjuje aktywności szkoleniowe w Państwa organizacji? (pytanie wielokrotnego wyboru)

Kto zwykle decyduje o wyborze dostawcy szkoleń?Kto zwykle decyduje o wyborze dostawcy szkoleń?Kto zwykle decyduje o wyborze dostawcy szkoleń?

Proszę wskazać 1-3 najważniejsze czynniki decydujące o wyborze firmy szkoleniowej.Proszę wskazać 1-3 najważniejsze czynniki decydujące o wyborze firmy szkoleniowej.Proszę wskazać 1-3 najważniejsze czynniki decydujące o wyborze firmy szkoleniowej.Czy spotkała się Pan/i ze standardem jakości posiadanym przez realizatora szkolenia?Czy spotkała się Pan/i ze standardem jakości posiadanym przez realizatora szkolenia?Czy spotkała się Pan/i ze standardem jakości posiadanym przez realizatora szkolenia?


Budżet

Czy i kiedy planują Państwo budżety szkoleniowe?
Budżet

Czy i kiedy planują Państwo budżety szkoleniowe?
Budżet

Czy i kiedy planują Państwo budżety szkoleniowe?

Ile wynosi Państwa przeciętny roczny budżet szkoleniowy na pracownika?Ile wynosi Państwa przeciętny roczny budżet szkoleniowy na pracownika?Ile wynosi Państwa przeciętny roczny budżet szkoleniowy na pracownika? (proszę podać przybliżoną kwotę w PLN brutto na pracownika)
Jakiej wielkości środki przeznaczają Państwo średniorocznie na szkolenia poszczególnych grup pracowników? (proszę podać przybliżoną kwotę)


- najwyższa kadra menedżerska
Jakiej wielkości środki przeznaczają Państwo średniorocznie na szkolenia poszczególnych grup pracowników? (proszę podać przybliżoną kwotę)


- najwyższa kadra menedżerska
Jakiej wielkości środki przeznaczają Państwo średniorocznie na szkolenia poszczególnych grup pracowników? (proszę podać przybliżoną kwotę w PLN brutto na pracownika)


- najwyższa kadra menedżerska
- menedżerowie średniego szczebla- menedżerowie średniego szczebla- menedżerowie średniego szczebla
- specjaliści:- specjaliści:- specjaliści:
- pracownicy szeregowi:- pracownicy szeregowi:- pracownicy szeregowi:
Szacunkowo, ile procent budżetu szkoleniowego udało się Państwu wykorzystać w pierwszej połowie 2021? (100% to cały planowany budżet roczny na 2021)Szacunkowo, ile procent budżetu szkoleniowego udało się Państwu wykorzystać w pierwszej połowie 2021? (100% to cały planowany budżet roczny na 2021)Szacunkowo, ile procent budżetu szkoleniowego udało się Państwu wykorzystać w 2022 roku? (100% to cały planowany budżet roczny na 2022)


Przyszłość

Jakie kompetencje uważają Państwo za kluczowe dla dalszego rozwoju Państwa firmy? (proszę wskazać maksymalnie 3)
Przyszłość

Jakie kompetencje uważają Państwo za kluczowe dla dalszego rozwoju Państwa firmy? (proszę wskazać maksymalnie 3)
Przyszłość

Jakie kompetencje uważają Państwo za kluczowe dla dalszego rozwoju Państwa firmy? (proszę wskazać maksymalnie 3)
jakie?jakie?jakie?
Czy obecnie planowane budżety na rozwój pracowników są większe czy mniejsze w porównaniu do budżetów przed pandemią?Czy obecnie planowane budżety na rozwój pracowników są większe czy mniejsze w porównaniu do budżetów przed pandemią?Czy obecnie planowany budżet na rozwój pracowników jest większy niż w 2022 roku?
Czy w przyszłości będą Państwo planować szkolenia w formie online?Czy w przyszłości będą Państwo planować szkolenia w formie online?Czy w przyszłości będą Państwo planować szkolenia w formie online (synchroniczne, asynchroniczne, e-learning)?Według Pana/Pani, w jakich obszarach najczęściej będą Państwo szkolić pracowników i kadrę zarządzającą w kolejnych latach? Według Pana/Pani, w jakich obszarach najczęściej będą Państwo szkolić pracowników i kadrę zarządzającą w kolejnych latach? Według Pana/Pani, w jakich obszarach najczęściej będą Państwo szkolić pracowników i kadrę zarządzającą w kolejnych latach?
jakie?jakie?jakie?
Jakie przeszkody ograniczają Państwu możliwości uzupełnienia wiedzy i umiejętności pracowników? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy ograniczenia).Jakie przeszkody ograniczają Państwu możliwości uzupełnienia wiedzy i umiejętności pracowników? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy ograniczenia).Jakie przeszkody ograniczają Państwu możliwości uzupełnienia wiedzy i umiejętności pracowników? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy ograniczenia).
jakie?jakie?jakie?
Patrząc na różne działania rozwojowe, które z nich będą miały wiodącą rolę w Państwa planach rozwojowych:Patrząc na różne działania rozwojowe, które z nich będą miały wiodącą rolę w Państwa planach rozwojowych:Patrząc na różne działania rozwojowe, które z nich będą miały wiodącą rolę w Państwa planach rozwojowych:

Na podstawie zebranych odpowiedzi przygotujemy podsumowanie badania. Jeśli chcieliby Państwo je otrzymać, prosimy o podanie adresu e-mail. (Pole nieobowiązkowe)Na podstawie zebranych odpowiedzi przygotujemy podsumowanie badania. Jeśli chcieliby Państwo je otrzymać, prosimy o podanie adresu e-mail. (Pole nieobowiązkowe)Na podstawie zebranych odpowiedzi przygotujemy podsumowanie badania. Jeśli chcieliby Państwo je otrzymać, prosimy o podanie adresu e-mail. (Pole nieobowiązkowe)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Sedlak & Sedlak sp. z o.o. sp. k. oraz Polską Izbę firm Szkoleniowych w celu przekazania wyników badania oraz dostępu do innych korzyści wynikających z wypełnienia ankiety. Oświadczam, ze zapoznałem się z treściąinformacji na temat przetwarzania danych.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Sedlak & Sedlak sp. z o.o. sp. k. oraz Polską Izbę firm Szkoleniowych w celu przekazania wyników badania oraz dostępu do innych korzyści wynikających z wypełnienia ankiety. Oświadczam, ze zapoznałem się z treściąinformacji na temat przetwarzania danych.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Sedlak & Sedlak sp. z o.o. sp. k. oraz Polską Izbę firm Szkoleniowych w celu przekazania wyników badania oraz dostępu do innych korzyści wynikających z wypełnienia ankiety.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji na temat przetwarzania danych